Przebudowa odcinka ulicy Armii Czerwonej uszkodzonego w trakcie powodzi 2011 r. na terenie Szklarskiej Poręby w części dotyczącej wykonania nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdu