Oferty sprzedaży i dzierżawy nieruchomości

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4413&type=img Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8) (3241) (Sprzedaż)

  Drugi przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Jakuszyce 1A w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 186 i nr 187 obr. 0008 o łącznej powierzchni 32 805 m2. Nieruchomość stanowi pozostałość po byłym ośrodku sportów zimowych „Babiniec” (stok z wyciągiem orczykowym, budynkami i z infrastrukturą), znajduje się w strefie peryferyjnej, przy głównej drodze prowadzącej do granicy Państwa, w pobliżu ośrodka biegów narciarskich i biathlonowych. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r.

  Łączna powierzchnia  -  32 805 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 715 lub (75) 75 47 712.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 1.37 MB]
  Zaświadczenie [Adobe Acrobat PDF - 1.15 MB]

  Číst dál: Nieruchomość zabudowana, 2. ul. Jakuszyce 1A - BABINIEC (186, 187 obr. 8)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7129&type=img Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (326/1 i nr 326/2 obr. 0006) (1706) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 3 lat  nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 1 Maja

  Powierzchni gruntu - 332 m²

  Wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny - 1.000,- zł netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).
  Czynsz dzierżawny płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Za każdy dzień zwłoki w płatności czynszu Wydzierżawiający będzie pobierał od Dzierżawcy odsetki ustawowe.

  Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 09 lipca 2018 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 814.22 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 67.91 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana, ul. 1 Maja (326/1 i nr 326/2 obr. 0006)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1787&type=thumb Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4) (8623) (Sprzedaż)

  Nieruchomość niezabudowana przy ul. Kopernika

  Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)Ósmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mikołaja Kopernika w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 140/3 obr. 0004 o powierzchni 8229 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na północno-wschodnim stoku, nieogrodzona, z dostępem do infrastruktury technicznej, z dobrym dojazdem. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, tereny zielone i zabudowa pensjonatowa. Przez działkę przebiega instalacja wodna i nieczynny gazociąg.
  W ewidencji gruntów oznaczona jest symbolami: ŁV (łąki trwałe) i W (rowy). Dla działki nr 140/3 oraz dla innych działek Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze prowadzi księgę wieczystą KW nr JG1J/00033758/6. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.12.2016 r. , drugi w dniu 17.02.2017 r., trzeci w dniu 21.04.2017 r., czwarty w dniu 23.06.2017 r., piąty w dniu 16.10.2017 r., szósty w dniu 05.02.2018 r. oraz siódmy w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia -8229m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 180.200,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.37 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 367.42 KB]

  Číst dál: Nieruchomość (ul. Kopernika; 140/3 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=827&type=thumb Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2) (8856) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)dziewiąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Górnej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 7 obr. 0002 o powierzchni 810 m2. W ewidencji gruntów działka nr 7 oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy). Nieruchomość o regularnym kształcie, dobrym nasłonecznieniu, położona na południowym skłonie, z dostępem do infrastruktury technicznej. Przez działkę przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia i kolektor kanalizacji sanitarnej (dwie linie). Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r., drugi w dniu 30 grudnia 2016 r., trzeci w dniu 3 marca 2017 r., czwarty w dniu 8 maja 2017 r., piąty w dniu 11 sierpnia 2017 r., szósty w dniu 16 października 2017 r., siódmy w dniu 5 lutego 2018 r. i ósmy w dniu 9 kwietnia 2018 r.
  Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr JG1J/00031864/8. Dział III księgi wieczystej zawiera wpis o obciążeniu o następującej treści: ODPŁATNA I NA CZAS NIEOKREŚLONY SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWA, POLEGAJĄCA NA PRAWIE PRZEJAZDU I PRZECHODU, POPRZEZ DZIAŁKĘ NR 7, WZDŁUŻ GRANICY DZIAŁKI GRUNTU NR 7 Z DZIAŁKĄ GRUNTU NR 9, W PASIE O SZEROKOŚCI OKOŁO 2,50 m2, W CELU UMOŻLIWIENIA DOJAZDU DO BUDYNKU MIESZKALNEGO NR 16 POSADOWIONEGO NA DZIAŁCE NR 8.

  Cena wywoławcza nieruchomości: 96.600,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej, w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.  
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Powierzchnia - 810 m2

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.15 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 483.06 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Górna; 7 obr. 2)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9829&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Urocza; 655, 656 obr. 6) (99) (Sprzedaż)

  Nieruchomość pod zabudowę pensjonatową

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Urocza; 655, 656 obr. 6)Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie w Szklarskiej Poręby przy ul. Uroczej w granicach działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 655 i nr 656 obr. 0006 o łącznej powierzchni 1307 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona nad potokiem, zakrzaczona z nielicznym drzewostanem i z rumowiskiem skalnym. Nieruchomość z dostępem do energii elektrycznej, gazu, wodociągu, kanalizacji i telefonu oraz przez działkę nr 656 przebiega kolektor sanitarny. Położona jest w centralnej turystycznej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie wyciągów na Szrenicę, przy głównej ulicy i z dobrym dojazdem. W ewidencji gruntów działki oznaczone są symbolem Lz (grunty zadrzewione i zakrzewione). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek gminnych prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093664/8. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia -1307m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 261.400,- zł
  Wylicytowana cena nieruchomości zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.39 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 428.03 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Urocza; 655, 656 obr. 6)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9072&type=img Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001) (500) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze  w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 0001 o powierzchni  1556 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1556m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 825.58 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 286.52 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 262.42 KB]
  Zaświadzcenie [Adobe Acrobat PDF - 1.97 MB]

  Číst dál: Nieruchomość pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową (ul. Osiedle Podgórze; 287/5 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7673&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001) (1410) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)Czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 349 obr. 0001 o powierzchni 2164 m2. Działka o regularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona na stoku o spadku w kierunku wschodnim, poniżej drogi oraz w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, terenów zielonych i linii kolejowej. Na działce znajdują się cztery odpływy kanalizacji deszczowej z drogi. Przyszły inwestor na etapie projektowania powinien rozwiązać gospodarkę wodami opadowymi na terenie działki nr 349 obr. 0001 zarówno z dachu, jak i z terenu. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092510/1. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. i trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 2164m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  190.000,- zł  

  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  

  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 287.79 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Armii Krajowej; 349 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=5460&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3) (3257) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)siódmy przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Piastowskiej w granicach działki gruntu nr 343 obr. 0003 o powierzchni  4288 m2. Działka o nieregularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. Przez działkę przebiega napowietrzna lina elektroenergetyczna 20kV oraz linia średniego napięcia. Działka  z dostępem do infrastruktury technicznej i z utrudnionym dojazdem.  W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i pensjonatowa. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bp (zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 07.04.2017 r., drugi w dniu 09.06.2017 r., trzeci w dniu 11.08.2017 r., czwarty w dniu 16.10.2017 r., piąty w dniu 05.02.2018 r. i szósty w dniu 09.04.2018 r.

  Powierzchnia - 4288m2
  Cena wywoławcza nieruchomości – 170.000,- złotych,
  Wadium: 10% ceny wywoławczej
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w sali nr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie  (75) 75 47 710 lub (75) 75 47 715.

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.32 KB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 409.76 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Piastowska; 343 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=6382&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003) (1996) (Sprzedaż)

  Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  ul. Waryńskiego

  Nieruchomość (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)Piąty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działki gruntu nr 293 obr. 0003 o powierzchni 2412 m2. Działka o regularnym kształcie i zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, położona na zboczu, nieogrodzona i w części porośnięta drzewami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna i wielorodzinna oraz las.  W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolami: RV (grunty orne) o pow. 1717 m2 , ŁIV (łąki trwałe) o pow. 218 m2 i LsV (lasy) o pow. 477 m2 . Według uproszczonego planu urządzenia lasu na części działki  znajduje się las mieszany górski świeży. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 23.06.2017 r., drugi w dniu 16.10.2017 r., trzeci w dniu 05.02.2018 r. oraz czwarty w dniu 09.04.2018 r.
  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia - 2412m2

  Cena wywoławcza nieruchomości : 130.000,- zł,
  w tym część działki (oznaczona symbolami RV i ŁIV) – 88,33% oraz część działki (oznaczona symbolem LsV) wraz z drzewostanem – 11,67%
  Do uzyskanej w przetargu ceny części działki (oznaczonej symbolami  RV i ŁIV) doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) sprzedaż część działki (oznaczonej symbolem LsV) wraz z drzewostanem zwolniona jest od podatku od towarów i usług.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 437.08 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 293 obr. 0003)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7653&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001) (1521) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)czwarty przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Osiedle Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/1 obr. 0001 o powierzchni  1952 m2. Działka o nieregularnym kształcie,  niezagospodarowana, położona w bardzo dobrym sąsiedztwie na lekkim południowym skłonie i z przeciętnym dojazdem. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem: Bz (tereny rekreacyjno-wypoczynkowe).  Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla tej działki oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00092493/1.  W chwili sprzedaży dla nieruchomości założona zostanie nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 16.10.2017 r., drugi w dniu 05.02.2018 r. oraz trzeci w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 1952m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  228.000,- zł  
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  Wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 883.81 KB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 286.19 KB]
  Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego [Adobe Acrobat PDF - 1.95 MB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Osiedle Podgórze; 287/1 obr. 0001)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=9824&type=img Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003) (1223) (Sprzedaż)

  Burmistrz Szklarskiej Poręby ogłasza następujący przetarg ustny nieograniczony

  Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)Trzeci przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Waryńskiego w Szklarskiej Porębie w granicach działek gruntu nr 249/1, nr 249/3 i nr 249/5 obr. 0003 o łącznej powierzchni 3068 m2. Nieruchomość o nieregularnym kształcie, położona na północnym skłonie, niezagospodarowana, z dobrym dojazdem oraz z dostępem do uzbrojenia w energię elektryczną, wodę, kanalizację i telefon. Przez jej część przebiega napowietrzna linia telefoniczna ze słupami. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkalna, łąki  oraz tory kolejowe.  W ewidencji gruntów działki nr 249/1 i nr 249/5 oznaczone są symbolami: PsV (pastwiska), Lzr-PsV (grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych), natomiast działka nr 249/3 oznaczona jest symbolem PsV (pastwiska). Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003 oraz dla innych gminnych działek prowadzi księgę wieczystą nr JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.02.2018 r. oraz drugi w dniu 09.04.2018 r.

  Łączna powierzchnia - 3068m2

  Cena wywoławcza nieruchomości:  193.000,- zł 
  Do uzyskanej w przetargu ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Wadium: 10% ceny wywoławczej nieruchomości.  
  Minimalne postąpienie: w wysokości nie mniejszej niż 1% ceny wywoławczej w zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

  Przetarg odbędzie się w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 13:00 w salinr 11 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Ogłoszenie [Adobe Acrobat PDF - 1.34 MB]
  Opis [Adobe Acrobat PDF - 374.74 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Waryńskiego; 249/1, 249/3, 249/5 obr. 0003)

 • http://www.szklarskaporeba.pl/o-szklarskiej-porebie/multimedia/galeria/image.raw?view=image&type=orig&id=456 Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4) (7089) (Dzierżawa)

  Dzierżawa nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. 11 Listopada

  Nieruchomość gruntowa niezabudowa, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY
  ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres do 10 lat  nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. 11 Listopada

  Przedmiot dzierżawy: część działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 130 obr. 0004 o powierzchni 4478 m²

  Powierzchnia działki - 4585 m2

  Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2018 r. o godz. 12:00 w salinr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowa 2

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 302.86 KB]
  Mapa [Adobe Acrobat PDF - 150.62 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 849.94 KB]

  Číst dál: Nieruchomość gruntowa niezabudowana, ul. 11 Listopada (130 obr. 4)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4763&type=img Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego (18398) (Komunikaty - inwestycje)

  Ze względu na prowadzenie prac z pozyskania i zrywki drewna, Nadleśnictwo Szklarska Poręba informuje o czasowym zamknięciu fragmentu niebieskiego szlaku turystycznego (do odwołania). W załączeniu przesyłamy mapkę z zaznaczonym fragmentem.

  Číst dál: Informacja o tymczasowym zamknięciu niebieskiego szlaku turystycznego

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=1546&type=thumb Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6) (9694) (Dzierżawa)

  BURMISTRZ SZKLARSKIEJ PORĘBY

   Turystyczna (446/2 obr. 6) ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę na okres 5 lat  nieruchomości zabudowanej, położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej

  przedmiot dzierżawy: budynek o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki oznaczonej w ewidencji numerem 446/2 obr. 6 o pow. 43 m², położony w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej;

  Ustala się wywoławczy miesięczny czynsz dzierżawny na kwotę: 400,- zł netto.
  Do uzyskanego w przetargu czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
  Czynsz płatny do 10-go każdego miesiąca. Wysokość czynszu dzierżawnego będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. 

  Powierzchnia działki  -  43 m2
  Powierzchnia budynku -
  21 m2

  Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 28 października 2016 r. o godz.  12:00 w sali nr 2 Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie przy ul. Buczka 2

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 763.99 KB]
  Umowa [Adobe Acrobat PDF - 44.5 KB]

  Číst dál: Dzierżawa nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Turystycznej (446/2 obr. 6)


Oferty w przygotowaniu

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=7862&type=img Lokal użytkowy, ul. Sikorskiego 1 (297 obr.5)

  Dzierżawa lokalu użytkowego położonego w budynku przy ul. Sikorskiego 1

  Powierzchnia użytkowa lokalu : 34,04 m2

  Wywoławcza kwota miesięcznego czynszu dzierżawnego:  500,00 złotych netto (plus podatek VAT w wysokości 23%).

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości tut. Urzędu, pokój nr 11 lub telefonicznie (75) 75 47 710.

  Ogłoszenia [Adobe Acrobat PDF - 235.98 KB]

  Číst dál: Lokal użytkowy, ul. Sikorskiego 1 (297 obr.5)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=4435&type=img "Czerwony Potok" (39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 i 40 obr. 8)

  Nieruchomość „Czerwony Potok” to cisza, zieleń i wspaniała panorama oraz znakomite usytuowanie w pobliżu Polany Jakuszyckiej, znanej ze znakomitych tras biegowych. Chcielibyśmy, aby powstał tam większy hotel z zapleczem rekreacyjnym. Działka o powierzchni ponad 9 ha położona jest w zaczym oddaleniu od centrum miasta. Otoczona górami Izerskimi i lasami ma ładną panoramę na Karkonosze. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie tras biegowych, rowerowych i spacerowych oraz stoku narciarskiego Babiniec.

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 tel. 75 75 47 715

  Oferta [Adobe Acrobat PDF - 354.23 KB]

  Číst dál: "Czerwony Potok" (39/1, 39/2, 39/3, 39/4, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9 i 40 obr. 8)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2636&type=thumb Nieruchomość niezabudowana, ul. Piastowska (185/2 i 186 obr. 3)

  Nieruchomość niezabudowana, ul. Piastowska (185/2 i 186 obr. 3)Nieruchomość położona jest w centralnej części Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Piastowskiej. Działki mają łączną powierzchnię 925 m2 i przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pod usługi. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKS, kościół, sklep oraz są liczne szlaki turystyczne. Nieruchomość nieogrodzona, nieregularna, położona na lekkim skłonie. Obecnie w ewidencji gruntów teren działek oznaczony jest symbolami: Bp- tereny niezabudowane i W-rowy. Tuż za skarpą, wzdłuż drogi i działki nr 186 przebiegają linie elektroenergetyczne, natomiast przez część działki nr 185/2 przebiega ciek wodny.

  Powierzchnia działek: 925 m2

  Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działek nr 185/2 i 186 obr. 0003 oraz dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  oferta [Adobe Acrobat PDF - 421.15 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana, ul. Piastowska (185/2 i 186 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2632&type=thumb Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/4 obr. 3)

  Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/4 obr. 3)Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Wiejskiej. Działka ma powierzchnię 2346 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKP oraz są liczne szlaki turystyczne, a także las. Działka nr 63/4 obr. 0003 znajduje się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2014 r.) działka oznaczona jest symbolami: MN, MP, Z tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno – pensjonatowej

  Powierzchnia - 2346m2

  Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  oferta [Adobe Acrobat PDF - 349.09 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/4 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2628&type=thumb Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/2 i 63/5 obr. 3)

  „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/2 i 63/5 obr. 3)Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Wiejskiej. Działki mają powierzchnię 2719 m2 i przeznaczona są pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKP oraz są liczne szlaki turystyczne, a także las. działki nr 63/2 i 63/5 obr. 0003 znajdują się na terenie nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba (uchwała nr XLIX/604/2014 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 maja 2014 r.) działka oznaczona jest symbolami: MN, MP, Z tj. MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, MP,Z – tereny zabudowy ekstensywnej, mieszkalno – pensjonatowej

  Powierzchnia - 2719m2

  Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  oferta [Adobe Acrobat PDF - 378.16 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana „DOM Z PENSJONATEM”, ul. Wiejska (63/2 i 63/5 obr. 3)

 • index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2624&type=thumb Nieruchomość niezabudowana "Dom z pensjonatem", ul. Wiejska (63/3 obr. 3)

  Dom z pensjonatem, ul. Wiejska (63/3 obr. 3)Nieruchomość położona jest w ustronnym i zacisznym miejscu Szklarskiej Poręby Dolnej przy ulicy Wiejskiej. Działka ma powierzchnię 2217 m2 i przeznaczona jest pod zabudowę mieszkalno-pensjonatową. W niewielkim sąsiedztwie jest przystanek PKP oraz są liczne szlaki turystyczne, a także las. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  Łączna powierzchnia  -  2217 m2

  Nr Księgi wieczystej: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze dla działki nr 63/3 i dla innych działek prowadzi księgę wieczystą KW NR  JG1J/00093229/7. W chwili sprzedaży dla nieruchomości zostanie założona nowa księga wieczysta.

  oferta [Adobe Acrobat PDF - 368.92 KB]

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana "Dom z pensjonatem", ul. Wiejska (63/3 obr. 3)

 • 168_1226764923.jpg Nieruchomość niezabudowana (ul. Kasprowicza)

  Nieruchomość pod budowę boiska piłkarskiego z zapleczem socjalno - sanitarnym położona przy ul. Kasprowicza (Szklarska Poręba Górna)

  Informacji udziela

  Referat Rozwoju, Planowania Przestrzennego i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Szklarskiej Porębie 58-580 Szklarska Poręba ul. Buczka 2 tel. (075) 75 47 715

  Číst dál: Nieruchomość niezabudowana (ul. Kasprowicza)