Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie przy ul. Kopernika w granicach działki oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 140/3 o powierzchni 8229 m2
Przetarg 12 października 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 591 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową lub usługową
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym po pożarze (nadającym się do rozbiórki) o powierzchni 1504 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Matejki 10 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 730 m2 położona w centralnej części miasta przy ul. Odrodzenia pod zabudowę usługową z zielenią

Nieruchomość o powierzchni 1494 m2 położona w pośredniej części miasta przy ul. Zdrojowej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub pensjonatową
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość o powierzchni 2252 m2 położona w peryferyjnej części miasta przy ul. Piastowskiej pod zabudowę mieszkaniową jedno- i wielorodzinną lub zabudowę usługową
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość niezabudowana w Szklarskiej Porębie przy ul. Demokratów w granicach działek gruntu nr 219/8 i nr 238/4, o powierzchni 3648 m2
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość niezabudowana położona w Szklarskiej Porębie na Osiedlu Podgórze w granicach działki gruntu nr 287/5 obr. 1 o powierzchni 1556 m2
Przetarg 28 września 2020 r.

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Armii Krajowej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 349 obr. 1 o powierzchni 2164 m2

Nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Piastowskiej w Szklarskiej Porębie, w granicach działki gruntu nr 343 obr. 3 o powierzchni 4288 m2
Przetarg 28 września 2020 r.