×

Oznámení

There is no category chosen or category doesn't contain any items

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 21,07 m2
Przetarg 19 grudnia 2022 r.

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości w granicach części działek gruntu nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 24 m2
Przetarg 19 grudnia 2022 r.

Dzierżawa na okres do 3 lat nieruchomości niezabudowanej, w granicach części działek gruntu nr 401/2, nr 401/3 i nr 401/4 obr. 0005 o łącznej powierzchni 39 m2
Przetarg 19 grudnia 2022 r.

Dzierżawa na okres do 3 lat aluminiowej, kratownicowej wieży telekomunikacyjnej - przetarg 5.12.2022

Dzierżawa na okres do 3 lat aluminiowej, kratownicowej wieży telekomunikacyjnej - przetarg 5.12.2022

Dzierżawa na okres do 3 lat aluminiowej, kratownicowej wieży telekomunikacyjnej - przetarg 5.12.2022

Dzierżawa na okres do 3 lat aluminiowej, kratownicowej wieży telekomunikacyjnej - przetarg 5.12.2022

Nieruchomość na Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 3 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 426 m2, położonej przy ul. Turystycznej 20

Dzierżawa na okres 25 lat części nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 16691 m2 położona w strefie pośredniej miasta przy ulicach Izerskiej i Wolności, przeznaczona na usługi sportu i rekreacji