Dzierżawa na okres do 9 lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej przy ul. Izerskiej / ul. Wolności, o powierzchni 15021 m2

Dzierżawa nieruchomości zabudowanej - działka nr 446/2 - złożonej z budynku o powierzchni użytkowej  21 m² wraz z częścią działki o pow. 43 m², położonej w Szklarskiej Porębie przy ul. Turystycznej