Konsultacje społeczne projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

Konsultacje społeczne projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego

From 07.09.2016 12:00 until 07.09.2016 18:00

At Okrzei 28, 58-580 Szklarska Poręba, Polska

Categories: Dla przedsiębiorców i organizacji

Hits: 6203

Rate:

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych projektu planu ochrony Karkonoskiego Parku Narodowego, Dyrektor Parku zaprasza Pana Burmistrza i wszystkich mieszkańców Szklarskiej Poręby na spotkania które odbędą się w dniu 7 września 2016 roku o godzinie 12.00 i 17.00 w Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie ul. Okrzei 28 w Szklarskiej Porębie.

Jednocześnie informujemy iż konsultacje będą prowadzone w trybie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm., zwanej dalej Ustawą 00S), informacja w załączeniu.