Regina Włodarczyk – Puchała na wniosek władz miasta odznaczona została przez Ministra Kultury brązowym medalem Gloria Artis Zasłużony dla Kultury Polskiej .
Regina Włodarczyk – Puchała  to artystka , która wybitnie wpisała się w historię naszego miasta. Od ponad pół wieku żyjąca i pracująca w Szklarskiej Porębie, której dzieje związane z produkcja szkła, przyczyniła się swą pracą nie tylko do rozsławienia imienia naszego miasta, ale również do stałego podnoszenia poziomu wzornictwa przemysłowego w Polsce.

Urodziła się w Nowogródku. Studia artystyczne ukończyła z wyróżnieniem w 1958 r. na Wydziale Ceramiki i Szkła Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu u prof. Stanisława Dawskiego. Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Hucie Szkła Kryształowego „ Julia” w Szklarskiej Porębie jako projektant i główny specjalista d/s wzornictwa , jednocześnie poszukiwała własnych dróg wypowiedzi. Należała do czołowych reformatorów tej dziedziny sztuki użytkowej na Śląsku i w Polsce. Jej unikatowe prace pokazywane były na licznych wystawach i targach sztuki. Swoją długoletnią pracą na trwale wpisała się w nurt tzw. „Szkoły Wrocławskiej” w zakresie szkła unikatowego.
Konsekwencją jej pracy był udział w ponad 40 wystawach ogólnopolskich, zagranicznych, indywidualnych, szereg konkursów, wyróżnień, nagród . Wszystkie wystawiane prace, w kraju i za granicą, były realizowane w hucie „Julia” w Szklarskiej Porębie.
To tu wraz z mężem, znanym artystą plastykiem Aleksandrem Puchałą zorganizowała wzorcownię huty i biuro do prac projektowych i dokumentacyjnych. Niewielki budynek do dziś nosi nazwę „Puchałówka”. Odpowiadając na zapotrzebowanie i gusta odbiorców oraz możliwości techniczne i finansowe przedsiębiorstwa, artyści wprowadzili do masowej produkcji wzory szkieł użytkowych, zdobionych ręcznie wykonywanym szlifem. Ściśle współpracując z hutnikami  oraz pracownikami szlifierni, którzy często weryfikowali techniczne możliwości praktycznego wykonania projektu w bardzo znaczny sposób przyczynili się do wzrostu jakości produkowanych przez Hutę “Julia” szkieł użytkowych, które stały się bardzo rozpoznawalnym polskim produktem. Artyści nie ograniczali się jednak tylko do projektowania szkieł seryjnych, dla szerokiego grona odbiorców. Równocześnie tworzyli szkła unikatowe, korzystając z dostępnego tworzywa w postaci szkła kryształowego i zaplecza huty.

Przyznanie Reginie Włodarczyk-Puchała medalu „zasłużony kulturze Gloria Artis” jest uhonorowaniem jej wieloletniej pracy artystycznej i zaangażowaniu jako przewodniczącej jeleniogórskiego koła ZPAP na rzecz lokalnych artystów i  pracy na rzecz promocji twórczości artystów związanych z regionem Jeleniej Góry i Karkonoszy. Jest również wyrazem uznania za promocję polskiego szkła artystycznego w kraju i za granicą poprzez udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych.